ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศราคากลางโครงการเสริมไหล่ถนนสายปากน้ำใหม่จากบ้านนายเจ๊ะแอ ละสอ-สะพานปากพยิง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
889
27 ต.ค. 2558
212 ประกาศราคากลางโครงการเสริมไหล่ถนนสายมัสยิดทิศตะวันออก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
858
27 ต.ค. 2558
213 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาหลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
815
27 ต.ค. 2558
214 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเจ้าแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
834
27 ต.ค. 2558
215 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
832
27 ต.ค. 2558
216 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมทะเล-บ้านนายเติม หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
823
27 ต.ค. 2558
217 ประกาศราคากลางโครงการยกระดับถนนสายผาสุข 3 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
810
27 ต.ค. 2558
218 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดำรัก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
811
27 ต.ค. 2558
219 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิชัยดิษฐ์ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
802
27 ต.ค. 2558
220 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
809
27 ต.ค. 2558
221 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายในสวน-หลังโรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
831
27 ต.ค. 2558
222 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายลุ่มโต๊ะเพชร หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
813
27 ต.ค. 2558
223 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
802
27 ต.ค. 2558
224 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ทางหลวงหมายเลข 4141 หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสาร
800
27 ต.ค. 2558
225 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
823
27 ต.ค. 2558
226 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายอนุรักษ์-ป่าชายเลน หมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
807
27 ต.ค. 2558
227 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
823
09 ต.ค. 2558
228 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
841
09 ต.ค. 2558
229 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
829
09 ต.ค. 2558
230 ประกาศราคากลางโครงการตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางถนนสายจากสี่แยกกรุงไทย-สามแยกคลองเคย(401)เดิม ดาวน์โหลดเอกสาร
836
01 ต.ค. 2558
231 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
841
01 ต.ค. 2558
232 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
816
01 ต.ค. 2558
233 ประกาศราคากลางประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
821
01 ต.ค. 2558
234 ประกาศราคากลางประกาศราคากลางประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
828
01 ต.ค. 2558
235 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการและผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
830
10 ก.ย. 2558
236 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการและผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
829
07 ก.ย. 2558
237 ประกาศแจ้งการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ช่วยดาริส-บ้านนายสุนทร(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
840
19 ส.ค. 2558
238 ประกาศแจ้งการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบังรอน-โรงเรียนซาฏิอุ้ลอามาน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
816
19 ส.ค. 2558
239 ประกาศแจ้งการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรสวัสดิ์ 2 หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
827
19 ส.ค. 2558
240 ประกาศแจ้งการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงล่อง-ซอยอ้นทอง ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
865
15 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22