ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
806
08 ก.พ. 2559
182 ประกาศราคากลางโครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
804
08 ก.พ. 2559
183 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายพริ้ม หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
784
08 ก.พ. 2559
184 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายตาหลวงทัน ซอย3 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
820
08 ก.พ. 2559
185 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายแบบ(บ้านสวนพริก) หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
851
08 ก.พ. 2559
186 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมคลองเตาหม้อ(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 13 ตำลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
815
08 ก.พ. 2559
187 ประกาศราคากลางจ้างทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 2559 จำนวน 8,000 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
806
04 ก.พ. 2559
188 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนน คสล.สายสามแยกด่านภาษี-เขตคอสะพาน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
805
02 ก.พ. 2559
189 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะและป้องกันน้ำท่วมคลองท่าสูง(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
802
01 ก.พ. 2559
190 ประกาศวันดำเนินการพิจารณาผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะและป้องกันน้ำท่วมคลองท่าสูง(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
805
27 ม.ค. 2559
191 ประกาศวันตรวจรับ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
817
26 ม.ค. 2559
192 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 35 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
823
20 ม.ค. 2559
193 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมคลองท่าสูง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
816
15 ม.ค. 2559
194 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมคลองท่าสูง(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
825
12 ม.ค. 2559
195 ประกาศแจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ทางหลวงหมายเลข 4141 หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
839
05 ม.ค. 2559
196 ประกาศราคากลางซื้อหินฝุ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
818
05 ม.ค. 2559
197 ประกาศราคากลางรถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
840
09 ธ.ค. 2558
198 ประกาศราคากลางสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.ท่าศาลา(ในรูปแบบปฏิทิน 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
840
08 ธ.ค. 2558
199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การสอบราคาซื้อตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
845
03 ธ.ค. 2558
200 ประกาศวันดำเนินการพิจารณาผลการสอบราคาซื้อตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
816
02 ธ.ค. 2558
201 ประกาศวันพิจารณาผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ทางหลวงหมายเลข 4141 หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
817
27 พ.ย. 2558
202 ประกาศวันดำเนินการพิจารณาผลการสอบราคาโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายในสวน-หลังโรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ หมู๋ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
933
27 พ.ย. 2558
203 ประกาศโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
866
19 พ.ย. 2558
204 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายในสวน-หลังโรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
847
16 พ.ย. 2558
205 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ทางหลวงหมายเลข 4141 หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
817
16 พ.ย. 2558
206 ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
841
12 พ.ย. 2558
207 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานคลองไทร หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
835
27 ต.ค. 2558
208 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสาสยบ้านโคกอิฐจากบ้านนายพลอย-บ้านนางสร้อย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
841
27 ต.ค. 2558
209 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายร่องเรือ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
824
27 ต.ค. 2558
210 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
832
27 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22