ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองสุข หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
823
29 มิ.ย. 2559
152 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงดำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
821
29 มิ.ย. 2559
153 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 37 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
828
24 มิ.ย. 2559
154 ประกาศสอบราคาจ้างคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
844
15 มิ.ย. 2559
155 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
831
13 มิ.ย. 2559
156 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
823
13 มิ.ย. 2559
157 ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างทำคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
868
17 พ.ค. 2559
158 ประกาศราคากลางจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
915
28 มี.ค. 2559
159 ประกาศราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าสูง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
845
25 มี.ค. 2559
160 ประกาศราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดท่าสูงบน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
834
25 มี.ค. 2559
161 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งป้องกันน้ำท่วมคลองเตาหม้อ(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
880
12 ก.พ. 2559
162 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
841
12 ก.พ. 2559
163 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
848
09 ก.พ. 2559
164 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านสอ-บ้านนายยุโสป หมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
859
09 ก.พ. 2559
165 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
857
09 ก.พ. 2559
166 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านครูล้าน หมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
814
09 ก.พ. 2559
167 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาสยหลังตลาดพุธ หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
828
09 ก.พ. 2559
168 ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
824
09 ก.พ. 2559
169 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
806
08 ก.พ. 2559
170 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
815
08 ก.พ. 2559
171 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายพ่วง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
801
08 ก.พ. 2559
172 ประกาศราคากลางโครงการขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 3 บ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
786
08 ก.พ. 2559
173 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสาสยหาดจันทร์เพ็ญจากลานกีฬา-โรงปูนายสะมะแอ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
796
08 ก.พ. 2559
174 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายหนองโต๊ะเพชรต่อจากเดิมทางทิศเหนือ-ใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
795
08 ก.พ. 2559
175 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ 802 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
797
08 ก.พ. 2559
176 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายประชาอุทิศ 803 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
786
08 ก.พ. 2559
177 ประกาศราคากลางโครงกาบุกเบิกก่อสร้างถนนสายประชาอุทิศ 804 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
792
08 ก.พ. 2559
178 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสะมะแอ ต่วนมิหนา-บ้านโต๊ะอิหม่าม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
781
08 ก.พ. 2559
179 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูเคลือบ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
785
08 ก.พ. 2559
180 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโครงเหล็กหอสูงรองรับถังเก็บน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 จุด(ติดตั้งบ่อบาดาลเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
780
08 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22