ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศราคากลางซ่อมแซมทรัพย์สินรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 8-6583 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
832
26 ส.ค. 2559
122 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยโคกเหรียง จำนวน 2 จุด ลงคูลุ่มเปี๊ย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
818
26 ส.ค. 2559
123 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจากหัวแหลม-หน้าบ้านผู้ใหญ่(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
815
26 ส.ค. 2559
124 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวะหาบถึงคลองบอด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
805
26 ส.ค. 2559
125 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนสอนศาสนา-บ้านนางพิน๊ะ เพ็ชรสุกใส พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
836
26 ส.ค. 2559
126 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
822
18 ส.ค. 2559
127 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำซอยโคกเหรียง จำนวน 2 จุด ลงคูลุ่มเปี๊ยะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
832
17 ส.ค. 2559
128 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจากหัวแหลม-หน้าบ้านผู้ใหญ่(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
813
17 ส.ค. 2559
129 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวะหาบถึงคลองบอด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
813
17 ส.ค. 2559
130 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนสอนศาสนา-บ้านนางพิน๊ะ เพ็ชรสุกใส พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
819
17 ส.ค. 2559
131 ประกาศราคากลางโครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
821
17 ส.ค. 2559
132 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโครงเหล็กหอสูงรองรับถังเก็บน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 จุด(ติดตั้งบ่อบาดาลเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
811
17 ส.ค. 2559
133 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายประชาอุทิศ 803 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
803
17 ส.ค. 2559
134 ประกาศสอบราคาโครงการบุกเบิกยกระดับถนนสายริมคลองแนวเขตท่าศาลา-ไทยบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
819
11 ส.ค. 2559
135 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงและบุกเบิกก่อสร้างขยายระยะทางถนนสายบ้านโคกอิฐ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
816
11 ส.ค. 2559
136 ประกาศสอบราคาโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายแยกกุโบร์-บ้านนายเผน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
820
11 ส.ค. 2559
137 ประกาศสอบราคาโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายหลังบ้านผู้ใหญ่ยะหลี-ถนนสายโรงปุ๋ย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
805
11 ส.ค. 2559
138 ประกาศราคากลางบุกเบิกยกระดับถนนสายริมคลองแนวเขตท่าศาลา-ไทยบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
826
04 ส.ค. 2559
139 ประกาศราคากลางปรับปรุงและบุกเบิกก่อสร้างขยายระยะทางถนนสายบ้านโคกอิฐ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
819
04 ส.ค. 2559
140 ประกาศราคากลางบุกเบิกก่อสร้างถนนสายแยกกุโบร์-บ้านนายเผน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
816
04 ส.ค. 2559
141 ประกาศราคากลางบุกเบิกก่อสร้างถนนสายหลังบ้านผู้ใหญ่ยะหลี-ถนนสายโรงปุ๋ย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
848
04 ส.ค. 2559
142 ประกาศราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างโครงเหล็กหอสูงวางถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
832
04 ส.ค. 2559
143 ประกาศราคากลางจัดซื้อหินฝุ่นจำนวน 1,000 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
814
03 ส.ค. 2559
144 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหยี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
813
07 ก.ค. 2559
145 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองสุข หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
803
07 ก.ค. 2559
146 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงดำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
819
07 ก.ค. 2559
147 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายเลียบคลองบางตง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
821
07 ก.ค. 2559
148 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหยี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
825
29 มิ.ย. 2559
149 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายพริ้ม หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
835
29 มิ.ย. 2559
150 ประกาศราคากลางบุกเบิกก่อสร้างถนนสายเลียบคลองบางตง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
832
29 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22