ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
798
15 พ.ย. 2559
92 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
804
15 พ.ย. 2559
93 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเตาหม้อ-บ่อนนท์ หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
822
10 ต.ค. 2559
94 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าสูงบน-บ่อนนท์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
814
10 ต.ค. 2559
95 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10 (บ้านบ่อนนท์) ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
814
10 ต.ค. 2559
96 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเตาหม้อ-บ่อนนท์ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
803
06 ต.ค. 2559
97 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าสูงบน-บ่อนนท์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
809
06 ต.ค. 2559
98 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10 (บ้านบ่อนนท์) ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
812
06 ต.ค. 2559
99 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากุ้ง-บ้านป้าดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
815
23 ก.ย. 2559
100 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์ กีฬามวยไทย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
814
23 ก.ย. 2559
101 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางหลวง-โพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
820
23 ก.ย. 2559
102 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองเตาหม้อ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
804
23 ก.ย. 2559
103 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายถนน,ป้ายถนนซอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
802
23 ก.ย. 2559
104 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายถนน,ป้ายถนนซอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
815
19 ก.ย. 2559
105 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
822
15 ก.ย. 2559
106 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายริมทะเลจากบ้านท่าสูง-บ้านบ่อนนท์ หมู่ที่ 4,10 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
802
15 ก.ย. 2559
107 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านด่านภาษี หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
801
15 ก.ย. 2559
108 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนากุ้ง-บ้านป้าดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
806
14 ก.ย. 2559
109 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์กีฬามวยไทย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
794
14 ก.ย. 2559
110 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางหลวง-โพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
818
14 ก.ย. 2559
111 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายถนน,ป้ายถนนซอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
805
14 ก.ย. 2559
112 ประกาศราคากลางติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศูนย์จักรกล หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
821
13 ก.ย. 2559
113 ประกาศราคากลางจัดซื้อโต๊ะพร้อมม้านั่งหินขัดชนิดมีพนักพิง จำนวน 21 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
809
12 ก.ย. 2559
114 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
780
09 ก.ย. 2559
115 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
800
02 ก.ย. 2559
116 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
805
01 ก.ย. 2559
117 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายริมทะเลจากบ้านท่าสูง-บ้านบ่อนนท์ หมู่ที่ 4,10 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
807
31 ส.ค. 2559
118 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านด่านภาษี หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
796
31 ส.ค. 2559
119 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
806
29 ส.ค. 2559
120 ประกาศราคากลางจัดซื้อทรายถม หินคลุก ดาวน์โหลดเอกสาร
814
29 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22