ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมอหลา จัดสรร1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
790
07 เม.ย. 2560
62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยมัสยิด หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
792
07 เม.ย. 2560
63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยมุสลิม หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
789
07 เม.ย. 2560
64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาหลวงทัน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
789
07 เม.ย. 2560
65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรัตนแก้ว 2 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
778
07 เม.ย. 2560
66 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย804 จากบ้านตอเหล็บ-หน้ากุโบร์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
788
07 เม.ย. 2560
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังสุสาน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
773
07 เม.ย. 2560
68 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ 1(ต่อจากเดิม)-บาลายครูแอร์ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
793
07 เม.ย. 2560
69 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
801
04 เม.ย. 2560
70 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี(เครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
798
30 มี.ค. 2560
71 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
790
21 มี.ค. 2560
72 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5046 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
783
17 มี.ค. 2560
73 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5046 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
795
14 มี.ค. 2560
74 ประกาศราคากลางซื้อทรายหยาบ จำนวน 600 ลูกบาศก์เมตร หินคลุก จำนวน 600 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
843
01 มี.ค. 2560
75 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองบ่อนนท์และถมดินปรับพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
801
16 ก.พ. 2560
76 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
794
06 ก.พ. 2560
77 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/25559 ดาวน์โหลดเอกสาร
822
30 ม.ค. 2560
78 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
814
30 ม.ค. 2560
79 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 300 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
822
25 ม.ค. 2560
80 ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 600 ซีซี จำนวน 12,000 โหล ดาวน์โหลดเอกสาร
811
09 ม.ค. 2560
81 ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 12,000 ถุง ดาวน์โหลดเอกสาร
823
09 ม.ค. 2560
82 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเตาหม้อ-บ่อนนท์ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
809
27 ธ.ค. 2559
83 ประกาศราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.ท่าศาลา(ในรูปแบบปฏิทิน 2560) จำนวน 8,000 ฉบับ ดาวน์โหลดเอกสาร
822
14 ธ.ค. 2559
84 ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 600 ซีซี จำนวน 6,249โหล ดาวน์โหลดเอกสาร
824
07 ธ.ค. 2559
85 ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 12,342 ถุง ดาวน์โหลดเอกสาร
813
07 ธ.ค. 2559
86 ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
831
15 พ.ย. 2559
87 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโครงเหล็กหอสูงรองรับถังเก็บน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 จุด(ติดตั้งบ่อบาดาลเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
813
15 พ.ย. 2559
88 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างโครงเหล็กหอสูงวางถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
830
15 พ.ย. 2559
89 ประกาศราคากลางขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 3 บ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
802
15 พ.ย. 2559
90 ประกาศราคากลางโครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
809
15 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22