ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
08 ธ.ค. 2549
632 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
1137
08 ธ.ค. 2549
633 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
1072
08 ธ.ค. 2549
634 รายละเอียดเพิ่มเติมซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1017
07 ธ.ค. 2549
635 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1094
01 ธ.ค. 2549
636 ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1048
01 ธ.ค. 2549
637 โครงการจัดซื้อนมเด็ก ภาคเรียนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1023
15 พ.ย. 2549
638 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
998
07 ส.ค. 2549
639 สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1351
27 มิ.ย. 2549
640 สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
31 พ.ค. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22