ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
980
05 ก.ย. 2550
602 ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1044
21 ส.ค. 2550
603 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
10 ส.ค. 2550
604 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
1038
10 ส.ค. 2550
605 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
07 ส.ค. 2550
606 ประกาศสอบราคา จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1045
21 มิ.ย. 2550
607 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
1010
08 มิ.ย. 2550
608 ประกาศการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1051
28 พ.ค. 2550
609 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
1019
17 พ.ค. 2550
610 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
1031
17 พ.ค. 2550
611 ประการอิเล็กทรอนิกส์โครงการ จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1065
09 พ.ค. 2550
612 สอบราคาโครงการขุดลอกเลนทำร่องจอดเรือประมงชายทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
1002
27 เม.ย. 2550
613 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
26 เม.ย. 2550
614 ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1012
28 มี.ค. 2550
615 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
1015
15 มี.ค. 2550
616 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 48 ดาวน์โหลดเอกสาร
985
15 มี.ค. 2550
617 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 49 ดาวน์โหลดเอกสาร
993
15 มี.ค. 2550
618 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
985
23 ก.พ. 2550
619 สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1012
22 ก.พ. 2550
620 ประกาศสอบราคาจัดซื้อซุ้มเทิดพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
1301
09 ก.พ. 2550
621 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
995
08 ก.พ. 2550
622 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ดาวน์โหลดเอกสาร
974
07 ก.พ. 2550
623 สอบราคาโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
996
01 ก.พ. 2550
624 ผลการพิจารณาการสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
1046
17 ม.ค. 2550
625 สอบราคาถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1024
10 ม.ค. 2550
626 สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
1026
28 ธ.ค. 2549
627 ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคาซื้อในโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
1030
25 ธ.ค. 2549
628 สรุปผลการพิจารณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
21 ธ.ค. 2549
629 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
983
08 ธ.ค. 2549
630 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
1013
08 ธ.ค. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22