ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1035
21 มี.ค. 2551
572 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1120
14 มี.ค. 2551
573 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนกุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
980
14 มี.ค. 2551
574 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนกุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
997
14 มี.ค. 2551
575 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1055
10 มี.ค. 2551
576 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
1055
10 มี.ค. 2551
577 ประกาศสอบราคาจ้างประเภทงานทาง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1012
04 มี.ค. 2551
578 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนมกราคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1229
15 ก.พ. 2551
579 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนมกราคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1015
15 ก.พ. 2551
580 โครงการถมดินสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและเครื่องจักรกล ดาวน์โหลดเอกสาร
979
05 ก.พ. 2551
581 โครงการถมดินสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและเครื่องจักรกล ดาวน์โหลดเอกสาร
985
05 ก.พ. 2551
582 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาโครงการ จำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1011
04 ก.พ. 2551
583 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการ จำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1016
04 ก.พ. 2551
584 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
996
17 ม.ค. 2551
585 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนธันวาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
1414
15 ม.ค. 2551
586 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนธันวาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
988
15 ม.ค. 2551
587 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1032
11 ม.ค. 2551
588 ประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ผ่านคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาในโครงการ จำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
987
07 ม.ค. 2551
589 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
996
03 ม.ค. 2551
590 ประกาศกำหนด เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการ จำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
984
01 ม.ค. 2551
591 ประกาศสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
1198
21 ธ.ค. 2550
592 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1004
18 ธ.ค. 2550
593 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
997
14 ธ.ค. 2550
594 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
14 ธ.ค. 2550
595 ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1008
04 ธ.ค. 2550
596 ปรกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1007
20 พ.ย. 2550
597 บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง ผด.6 ปี 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
1016
16 พ.ย. 2550
598 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม-ตุลาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
975
08 พ.ย. 2550
599 ประกาศกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1025
18 ก.ย. 2550
600 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
12 ก.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22