ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศแจ้งการตรวจงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโต๊ะเพ็ชร(ใต้) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
785
03 ส.ค. 2560
32 ประกาศสอบราคาโครงการยกระดับถนนสายริมคลองฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
775
02 ส.ค. 2560
33 ประกาศสอบราคาโครงการฝังท่อระบายน้ำหมู่บ้านตลาดอาทิตย์ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
776
02 ส.ค. 2560
34 ประกาศสอบราคาโครงการฝังท่อระบายน้ำจากสะพานหลังโรงเรียนสามัญ-คลองบางด้วน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
768
02 ส.ค. 2560
35 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายซอยลุงจันทร์พร้อมฝังท่อ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
758
24 ก.ค. 2560
36 ประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำจากสะพานหลังโรงเรียนสามัญ-คลองบางด้วน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
780
24 ก.ค. 2560
37 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิด-ศพด.บางตง(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
763
24 ก.ค. 2560
38 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายหนองโต๊ะเพชร(เหนือ) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
776
24 ก.ค. 2560
39 ประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำจากบ้านนายฉลอง-คลองบ่อนนท์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
773
24 ก.ค. 2560
40 ประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำหลังสุสาน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
764
24 ก.ค. 2560
41 ประกาศราคากลางโครงการยกระดับถนนสายริมคลองฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
772
24 ก.ค. 2560
42 ประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำหมู่บ้านตลาดอาทิตย์ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
767
24 ก.ค. 2560
43 ประกาศราคากลางวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
792
28 มิ.ย. 2560
44 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์(ชนิดถุง) รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
796
16 พ.ค. 2560
45 ประกาศราคากลางซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 9 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
832
28 เม.ย. 2560
46 ประกาศสอบราคาจ้างทำสรุปผลการดำเนินงาน 4 ปี จำนวน 8,000 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
821
25 เม.ย. 2560
47 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
826
20 เม.ย. 2560
48 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ดาวน์โหลดเอกสาร
808
20 เม.ย. 2560
49 ประกาศราคากลางโครงการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่องคัดแยกขยะ อบต.ท่าศาลา จำนวน 8,000 ฉบับ ดาวน์โหลดเอกสาร
847
19 เม.ย. 2560
50 ประกาศราคากลางโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน 4 ปี จำนวน 8,000 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
807
19 เม.ย. 2560
51 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อถุงดำเก็บขยะ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 9,000 โหล ดาวน์โหลดเอกสาร
803
18 เม.ย. 2560
52 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบ่อนนท์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
815
12 เม.ย. 2560
53 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอหลา จัดสรร1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
819
12 เม.ย. 2560
54 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโต๊ะเพ็ชร(ใต้) หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
785
12 เม.ย. 2560
55 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ1(ต่อจากเดิม)-บาลายครูแอร์ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
811
12 เม.ย. 2560
56 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ1 แยก1และแยก2 หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
778
12 เม.ย. 2560
57 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
804
07 เม.ย. 2560
58 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ1 แยก1และแยก2 หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
802
07 เม.ย. 2560
59 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองบ่อนนท์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
788
07 เม.ย. 2560
60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองโต๊ะเพชร(ใต้)หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
795
07 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22