ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
983
02 มี.ค. 2552
542 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
25 ก.พ. 2552
543 ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
19 ม.ค. 2552
544 ประกาศสอบราคา ซื้อวัคซีนเวชภัณฑ์ยา ดาวน์โหลดเอกสาร
1083
14 ม.ค. 2552
545 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง GUARD RIAL ดาวน์โหลดเอกสาร
1066
26 ธ.ค. 2551
546 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
997
26 ธ.ค. 2551
547 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างทำแผ่นประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1207
11 ธ.ค. 2551
548 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1027
15 ส.ค. 2551
549 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
998
15 ส.ค. 2551
550 ประกาศสอบราคา สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
1075
30 ก.ค. 2551
551 ประกาศสอบราคาโครงการขยายท่อประปาจากระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม2,13 ดาวน์โหลดเอกสาร
1150
21 ก.ค. 2551
552 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1040
15 ก.ค. 2551
553 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
986
15 ก.ค. 2551
554 ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1381
07 ก.ค. 2551
555 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1019
01 ก.ค. 2551
556 ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม
1078
17 มิ.ย. 2551
557 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน พฤษภาคม2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1020
16 มิ.ย. 2551
558 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน พฤษภาคม2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1044
16 มิ.ย. 2551
559 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1014
10 มิ.ย. 2551
560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน เมษายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
989
15 พ.ค. 2551
561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน เมษายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1007
15 พ.ค. 2551
562 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดบ่อนำตื้น ม.9
1768
07 พ.ค. 2551
563 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
1094
06 พ.ค. 2551
564 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1059
18 เม.ย. 2551
565 ประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาในโครงการขยายระบบท่อจ่ายน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
1024
18 เม.ย. 2551
566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน มีนาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1403
16 เม.ย. 2551
567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน มีนาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
988
16 เม.ย. 2551
568 ประกาศกำหนด เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการขยายระบบท่อจ่ายน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
1008
11 เม.ย. 2551
569 ประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาในโครงการขยายระบบท่อจ่ายน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
996
10 เม.ย. 2551
570 ประกาศสอบราคาขุดบ่อนำตื้น จำนวน 14 บ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
1060
01 เม.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22