ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบริมทะเล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1043
10 ก.ย. 2552
512 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1031
10 ก.ย. 2552
513 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดบางตงเหนือ - คลองบางตง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1134
10 ก.ย. 2552
514 ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ป.5-6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1066
03 ก.ย. 2552
515 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงสระทิศเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1067
02 ก.ย. 2552
516 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสูง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1044
02 ก.ย. 2552
517 ประกาศเรื่อง กำหนด เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงสระทิศเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1046
28 ส.ค. 2552
518 ประกาศเรื่อง กำหนด เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1002
28 ส.ค. 2552
519 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสูง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1019
27 ส.ค. 2552
520 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงสระทิศเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1040
26 ส.ค. 2552
521 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
1044
25 ส.ค. 2552
522 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1004
25 ส.ค. 2552
523 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
1034
18 ส.ค. 2552
524 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1049
07 ส.ค. 2552
525 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงสระทิศเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
1029
07 ส.ค. 2552
526 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมใบพัด ดาวน์โหลดเอกสาร
1092
15 ก.ค. 2552
527 ประกาศสอบราคาโครงการ 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1001
30 มิ.ย. 2552
528 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องบันทึกเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
1037
10 มิ.ย. 2552
529 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
01 มิ.ย. 2552
530 ประกาศ กำหนด เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1081
28 พ.ค. 2552
531 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
1067
27 พ.ค. 2552
532 สอบราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้และตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1047
20 พ.ค. 2552
533 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1011
07 พ.ค. 2552
534 ประกาศสอบราคาอาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1019
30 เม.ย. 2552
535 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1001
22 เม.ย. 2552
536 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
971
20 เม.ย. 2552
537 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาก่อสร้างประเภทงานทางจำนวน 11 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
989
10 เม.ย. 2552
538 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจำนวน 11 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1046
20 มี.ค. 2552
539 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
1071
20 มี.ค. 2552
540 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
1044
09 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22