ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศสอบราคาโครงการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 6,000 แผ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1045
02 ธ.ค. 2553
482 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อหินท้ายราง จำนวน 640 ลูกบาศก์เมตร หินคลุก จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
1072
30 พ.ย. 2553
483 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1087
20 ต.ค. 2553
484 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการงานก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1078
15 ต.ค. 2553
485 ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวัน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
984
13 ต.ค. 2553
486 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1016
11 ต.ค. 2553
487 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based-Learning) 2 ประเภท ดาวน์โหลดเอกสาร
1132
17 ก.ย. 2553
488 ประกาศ กำหนด เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการ และโครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
15 ก.ย. 2553
489 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการงานก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการและโครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1002
15 ก.ย. 2553
490 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการและโครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1009
13 ก.ย. 2553
491 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กระจายข่าวแบบไร้สาย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1063
01 ก.ย. 2553
492 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการ โครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1075
25 ส.ค. 2553
493 ประกาศสอบราคาจัดซื้อยาถ่ายพยาธิ ขนาด 100 ซีซี ดาวน์โหลดเอกสาร
1048
13 ก.ค. 2553
494 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
1046
01 ก.ค. 2553
495 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1012
30 เม.ย. 2553
496 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1088
02 เม.ย. 2553
497 ประกาศอสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬายาและเวชภัณฑ์พร้อมชุดกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
1058
18 มี.ค. 2553
498 ประกาศเรื่อง กำหนด เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1051
15 มี.ค. 2553
499 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1049
12 มี.ค. 2553
500 ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
997
25 ก.พ. 2553
501 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1038
23 ก.พ. 2553
502 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1110
11 ก.พ. 2553
503 ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1079
03 ธ.ค. 2552
504 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1095
30 ต.ค. 2552
505 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1041
19 ต.ค. 2552
506 ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1031
14 ต.ค. 2552
507 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1122
16 ก.ย. 2552
508 ประกาศ กำหนด เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1146
14 ก.ย. 2552
509 ประกาศ กำหนด เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1060
14 ก.ย. 2552
510 ประกาศ กำหนด เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิบางตงเหนือ - คลองบางตง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1033
14 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22