ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุอื่นๆจำนวน7รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1051
14 ต.ค. 2554
452 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
982
14 ต.ค. 2554
453 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เ้ข้าเสนอราคาโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1037
08 ก.ย. 2554
454 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
989
05 ก.ย. 2554
455 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1016
31 ส.ค. 2554
456 ประกาศสอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1005
26 ส.ค. 2554
457 ประกาศสอบราคาซื้อ หินคลุก, หินท้ายราง และดินลูกรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
1068
26 ส.ค. 2554
458 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.และซ่อมแซมถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
981
19 ส.ค. 2554
459 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
984
04 ส.ค. 2554
460 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางหลวง-โพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1020
02 ส.ค. 2554
461 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 9 สาย โครงการรางระบายน้ำ 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1087
28 ก.ค. 2554
462 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3883
27 ก.ค. 2554
463 ประกาศมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 9 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
986
06 ก.ค. 2554
464 ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุด อปพร. จำนวน 50 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
1166
27 มิ.ย. 2554
465 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างบาดาลและระบบประปาขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 และโครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
969
24 มิ.ย. 2554
466 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างบาดาลและระบบประปาขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 และปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
974
21 มิ.ย. 2554
467 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างบาดาลและระบบประปาขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 10หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
958
21 มิ.ย. 2554
468 ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าสูง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
993
07 มิ.ย. 2554
469 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1014
07 มิ.ย. 2554
470 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบาดาลและระบบประปาขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1088
02 มิ.ย. 2554
471 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลา
1096
02 มิ.ย. 2554
472 ประกาศสอบราคาซื้อถังรองรับขยะ จำนวน 300 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1044
23 พ.ค. 2554
473 ประกาศสอบราคาซื้อหินท้ายราง จำนวน 444 ลูกบาศก์เมตร หินคลุก 1,200 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
1144
08 เม.ย. 2554
474 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 2 โครงการ ขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1067
15 มี.ค. 2554
475 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชุดกีฬาถ้วยรางวัลยาและเวชภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1035
15 มี.ค. 2554
476 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประเภท งานทาง จำนวน 6 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
1096
14 ก.พ. 2554
477 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 6 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
995
10 ก.พ. 2554
478 ประกาศ กำหนด เวลา สถานที่และเงื่อนไขประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 6 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
1003
10 ก.พ. 2554
479 โครงการประกาสสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ขนาด 13,000 บีทียู ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
28 ม.ค. 2554
480 โครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1044
20 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22