ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องวงจรปิด(CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
1252
12 ต.ค. 2555
422 ประกาศตรวจการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโดนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
957
09 ต.ค. 2555
423 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1073
05 ก.ย. 2555
424 พิจารณาผลสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการติดตั้งชุดเครื่องรับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านแบบไร้สาย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
987
06 ส.ค. 2555
425 พิจารณาผลสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
954
06 ส.ค. 2555
426 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวและติดตั้งเครื่องรับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน แบบไร้สาย จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2451
20 ก.ค. 2555
427 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 2 โครงการ โครงการเดินท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1054
16 ก.ค. 2555
428 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1027
16 ก.ค. 2555
429 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 4 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1047
01 มิ.ย. 2555
430 โครงการสอบราคาจ้างทำวารสารรายปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จำนวน 2,000 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
986
01 มิ.ย. 2555
431 โครงการสอบราคาจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าศาลา จำนวน 4,000 เล่ม (ไตรมาสละ 2,000 เล่ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1547
01 มิ.ย. 2555
432 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง จำนวน 32 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1014
25 พ.ค. 2555
433 พิจารณาผลสอบราคาโครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 300 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1020
10 เม.ย. 2555
434 พิจารณาผลสอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชุดกีฬาและถ้วยรางวัล ดาวน์โหลดเอกสาร
983
29 มี.ค. 2555
435 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 300 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1053
22 มี.ค. 2555
436 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1004
15 มี.ค. 2555
437 ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชุดกีฬาและถ้วยรางวัล ดาวน์โหลดเอกสาร
976
14 มี.ค. 2555
438 พิจารณาผลสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
970
24 ก.พ. 2555
439 พิจารณาผลสอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
997
14 ก.พ. 2555
440 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
995
09 ก.พ. 2555
441 โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1005
26 ม.ค. 2555
442 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
982
06 ม.ค. 2555
443 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1020
06 ม.ค. 2555
444 พิจารณาผลสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
963
19 ธ.ค. 2554
445 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1019
15 ธ.ค. 2554
446 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1025
24 พ.ย. 2554
447 พิจารณาผลสอบราคาโครงการจัดซื้อเรือท้องแบน ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
09 พ.ย. 2554
448 ประกาศสอบราคาซื้อเรือท้องแบน รถลากเรือ เครื่องยนต์แบบหางยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
1238
25 ต.ค. 2554
449 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.2)ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
971
20 ต.ค. 2554
450 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (คตง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
961
20 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22