ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบกระจายข่าวทางไกลแบบไร้สาย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1002
06 มิ.ย. 2556
392 ประกาศตรวจการโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน สายประชาอุทิศ 801 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
881
04 มิ.ย. 2556
393 ประกาศตรวจการโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบาลายใต้ จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-ขอบสระบัว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
881
30 พ.ค. 2556
394 ประกาศตรวจการโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสาย หลังตลาดพุธหมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
859
30 พ.ค. 2556
395 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ มาตรฐาน ม4(ข) 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1007
21 พ.ค. 2556
396 ประกาศตรวจการโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ่มากบ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
868
15 พ.ค. 2556
397 ประกาศตรวจการโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนชื่อซอย และป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
880
23 เม.ย. 2556
398 ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ120 ลิตร จำนวน 200 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1430
18 เม.ย. 2556
399 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1050
05 เม.ย. 2556
400 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๖ ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
1066
13 มี.ค. 2556
401 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ท่าศาลาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
1023
12 มี.ค. 2556
402 สอบราคาซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬาฯและถ้วยรางวัล จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ท่าศาลาคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1144
12 มี.ค. 2556
403 โครงการสอบราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
1024
12 ก.พ. 2556
404 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล (ต่อจากผิวจราจร คสล.เดิม) หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1070
28 ม.ค. 2556
405 สอบราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนสายบ้านด่านภาษี หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1132
28 ม.ค. 2556
406 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรัตนะแก้ว(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1011
28 ม.ค. 2556
407 สอบราคาจ้างติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนชื่อซอย และป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1160
28 ม.ค. 2556
408 ประกาศตรวจการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นางวันดี-นายอำนวย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา
952
25 ธ.ค. 2555
409 ประกาศตรวจการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พรสวัสดิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
881
21 ธ.ค. 2555
410 ประกาศตรวจการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้างวัดท่าสูง(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
857
12 ธ.ค. 2555
411 ประกาศตรวจการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตาพรอุทิศ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
858
12 ธ.ค. 2555
412 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงพิน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
863
26 พ.ย. 2555
413 สอบราคาจ้างจัดทำรายงานผลงาน ประจำไตรมาส 4 ไตรมาส ดาวน์โหลดเอกสาร
1056
23 พ.ย. 2555
414 สอบราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าศาลา ประจำปี 2556(ประชาสัมพันธ์งานบริการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
1129
23 พ.ย. 2555
415 ประกาศตรวจงานจ้าง 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยจักกระหวัด หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาหลวงทัน 2 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
916
23 พ.ย. 2555
416 ประกาศตรวจการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังมัสยิดอารุดดีน -โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
923
20 พ.ย. 2555
417 ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน 1,200 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
1076
14 พ.ย. 2555
418 ประกาศวันเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องวงจรปิด(CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
1103
25 ต.ค. 2555
419 ประกาศตรวจการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเคย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
914
22 ต.ค. 2555
420 ประกาศตรวจการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้ากุโบร์ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
889
15 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22