ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศตรวจการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองฆ่าสัตว์ -ซอยเทพรัตน์ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
899
10 เม.ย. 2557
362 ประกาศตรวจการโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายนายพ่วง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
867
10 เม.ย. 2557
363 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองฆ่าสัตว์-ซอยเทพรัตน์ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
857
10 เม.ย. 2557
364 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 48 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
926
10 มี.ค. 2557
365 ประกาศตรวจรับหินคลุก จำนวน 1,500 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
875
03 มี.ค. 2557
366 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
921
28 ก.พ. 2557
367 ประกาศรายชื่อผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในการประกวดราคาซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
949
28 ก.พ. 2557
368 ประกาศตรวจรับวารสาร งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
890
25 ก.พ. 2557
369 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 13 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
931
19 ก.พ. 2557
370 ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
963
10 ก.พ. 2557
371 ประกาศสอบราคาเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ มาตรฐาน ม๔(ข) ๒ ชั้น ผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๔๘ คน จำนวน ๔ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
920
28 ม.ค. 2557
372 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานกีฬา ในเขตพื้นที่อบต.ท่าศาลา (หมู่ที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
1054
17 ม.ค. 2557
373 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก(บ้านบางตง)หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสาร
967
26 ธ.ค. 2556
374 ประกาศตรวจการโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองปากพยิง และป้องกันน้ำล้นเข้าพื้นที่เขตชุมชน หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
892
25 ธ.ค. 2556
375 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงอาคารและปรับปรุงระบบประปา จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
957
24 ธ.ค. 2556
376 ประกาศสอบราคาซื้อ๑.ยาถ่ายพยาธิ ขนาด ๑๐๐ ซีซี จำนวน ๑๕๐ ขวด ๒.ยาบำรุง ขนาด ๑๐๐ ซีซี จำนวน ๓๐๐ ขวด ดาวน์โหลดเอกสาร
928
20 ธ.ค. 2556
377 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก(บ้านบางตง)หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
993
04 ธ.ค. 2556
378 ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ประจำปี 2557 (ประชาสัมพันธ์งานบริการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
975
27 พ.ย. 2556
379 ประกาศสอบราคาก่อสร้างสถานที่ลาดล้างรถพร้อมอาคารเก็บอุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
932
19 พ.ย. 2556
380 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานที่ลาดล้างรถ พร้อมอาคารเก็บอุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
988
25 ต.ค. 2556
381 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
977
25 ต.ค. 2556
382 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
928
18 ต.ค. 2556
383 ประกาศตรวจการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองเตาหม้อ และป้องกันน้ำล้นเข้าพื้นที่เขตชุมชน หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
843
09 ต.ค. 2556
384 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองเตาหม้อ และป้องกันน้ำล้นเข้าเขตพื้นที่เขตชุมชน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
969
30 ส.ค. 2556
385 ประกาศตรวจการโครงการต่อเติมขยายท่อเมนระบบประปาในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
880
14 ส.ค. 2556
386 ประกาศตรวจการโครงการขุดลอกคลองถุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
884
14 ส.ค. 2556
387 ประกาศตรวจการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายแยกด่านภาษี-สะพานเขตหมู่ที่ 12 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
862
24 ก.ค. 2556
388 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
993
11 ก.ค. 2556
389 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
999
24 มิ.ย. 2556
390 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ มาตรฐาน ม๔(ข) ๒ ชั้น ผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๔๘ คน จำนวน ๔ คน ดาวน์โหลดเอกสาร
1009
07 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22