ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
889
07 ส.ค. 2557
332 สอบราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัสยิด-บ้านท่าสูงบน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
998
06 ส.ค. 2557
333 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองและโครงการก่อสร้างรั้ว,ป้าย,อาคารประกอบอาหาร,ห้องน้ำ,เสาธง,หอถังเก็บน้ำ,กำแพงกันดิน,ต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
893
01 ส.ค. 2557
334 ประกาศตรวจรับวารสาร งวดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
865
18 ก.ค. 2557
335 ประกาศตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายอุทิศจัดสรร1 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
921
10 ก.ค. 2557
336 ประกาศตรวจรับถังขยะพลาสติก จำนวน 100 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
943
09 ก.ค. 2557
337 ประกาศสอบราคาโครงการขยายท่อเมนประปาและขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
880
08 ก.ค. 2557
338 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองและโครงการก่อสร้างรั้ว,ป้าย,อาคารประกอบอาหาร,ห้องน้ำ,เสาธง,หอถังเก็บน้ำ,กำแพงกันดิน,ต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
911
03 ก.ค. 2557
339 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโดนเหนือ(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
900
24 มิ.ย. 2557
340 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด - หนองกง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
873
24 มิ.ย. 2557
341 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสองรัก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
872
24 มิ.ย. 2557
342 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราชครู หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
894
24 มิ.ย. 2557
343 ประกาศตรวจการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายช้อง หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
911
10 มิ.ย. 2557
344 ประกาศตรวจการโครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนสาย 401 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
916
09 มิ.ย. 2557
345 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 100 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
934
06 มิ.ย. 2557
346 สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
892
03 มิ.ย. 2557
347 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
924
30 พ.ค. 2557
348 ประกาศตรวจการโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายทองสุข หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
896
29 พ.ค. 2557
349 ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
890
23 พ.ค. 2557
350 ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
894
23 พ.ค. 2557
351 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)เพื่อแจกจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลท่าศาลา ภาคเรียนที่ 1/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
913
20 พ.ค. 2557
352 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)เพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าศาลา ภาคเรียนที่ 1/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
925
20 พ.ค. 2557
353 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ช่วยดาริส – บ้านนายสุนทร หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
891
19 พ.ค. 2557
354 ประกาศตรวจการโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายประชาอุทิศ 802 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
883
09 พ.ค. 2557
355 ประกาศตรวจการโครงการเสริมท่อระบายน้ำพร้อมงานดาดคอนกรีตกำแพงปากท่อ ซอยตลาดพุธ - กุโบร์ หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
907
09 พ.ค. 2557
356 ประกาศตรวจการโครงการเสริมท่อระบายน้ำพร้อมงานดาดคอนกรีตกำแพงปากท่อ ซอยตลาดพุธ - กุโบร์ หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
879
09 พ.ค. 2557
357 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยผาสุก หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
872
09 พ.ค. 2557
358 ประกาศตรวจการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง ท่าสูง หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
847
25 เม.ย. 2557
359 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
926
11 เม.ย. 2557
360 ประกาศตรวจรับวารสาร งวดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
886
11 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22