ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
869
15 ม.ค. 2558
302 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตรงข้ามตลาดพุธ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
828
15 ม.ค. 2558
303 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลากระพง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
822
15 ม.ค. 2558
304 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำริมทางหลวงแผ่นดินสาย401เดิมจากสะพานข้ามคลองท่าสูง-สี่แยกกรุงไทย หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
841
08 ม.ค. 2558
305 ประกาศวันดำเนินการพิจารณาผลสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำริมทางหลวงแผ่นดินสาย 401 เดิมจากสะพานข้ามคลองท่าสูง - สี่แยกกรุงไทย หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
831
07 ม.ค. 2558
306 ประกาศสอบราคาจัดซื้อยาถ่ายพยาธิ ขนาด 100 ซีซี ยาบำรุงขนาด 100 ซีซี ดาวน์โหลดเอกสาร
884
06 ม.ค. 2558
307 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาถ่ายพยาธิ โค-กระบือ ขนาด 100 ซีซี ยาบำรุง ขนาด 100 ซีซี ดาวน์โหลดเอกสาร
882
24 ธ.ค. 2557
308 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำริมทางหลวงแผ่นดินสาย ๔๐๑ เดิมจากสะพานข้ามคลองท่าสูง-สี่แยกกรุงไทย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
841
19 ธ.ค. 2557
309 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำริมทางหลวงแผ่นดิน 401 เดิมจากสะพานข้ามคลองท่าสูง-สี่แยกกรุงไทย หมู่ที 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
858
16 ธ.ค. 2557
310 ประกาศสอบราคาจ้างทำปฏิทินประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
905
04 ธ.ค. 2557
311 ประกาศราคากลางโครงการจัดทำปฏิทิน ประจำปี 2558 จำนวน 8,000 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
989
01 ธ.ค. 2557
312 ประกาศตรวจการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา
971
28 พ.ย. 2557
313 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
923
17 พ.ย. 2557
314 ประกาศตรวจการจ้างโครงการเดินท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
859
10 พ.ย. 2557
315 ประกาศตรวจการจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาในพื้นที่ หมู่ที่ 2(สายลุ่มเปี๊ยะ,ซอยเต้งส้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
868
10 พ.ย. 2557
316 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
878
27 ต.ค. 2557
317 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
873
14 ต.ค. 2557
318 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
853
10 ต.ค. 2557
319 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
871
08 ต.ค. 2557
320 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
889
07 ต.ค. 2557
321 ประกาศตรวจรับวารสาร งวดที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
862
03 ต.ค. 2557
322 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองฆ่าสัตว์-ซอยเทพรัตน์ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
868
26 ก.ย. 2557
323 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
892
15 ก.ย. 2557
324 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 400 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
917
12 ก.ย. 2557
325 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
897
05 ก.ย. 2557
326 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุ่มเปี๊ยะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
848
04 ก.ย. 2557
327 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาหมื่นแสน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
872
27 ส.ค. 2557
328 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไม้หลา หมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
872
27 ส.ค. 2557
329 ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
863
26 ส.ค. 2557
330 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางตง หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสาร
872
26 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22