ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 โครงการจับสลากให้รางวัลแก่ผู้ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
1169
03 ม.ค. 2551
282 ประกาศ ฯ ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1125
03 ธ.ค. 2550
283 ประชาสัมพันธ์กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
1105
21 พ.ย. 2550
284 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1121
01 พ.ย. 2550
285 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/50 ดาวน์โหลดเอกสาร
1070
13 ก.ย. 2550
286 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. ท่าศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/50
1916
13 ก.ย. 2550
287 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. ท่าศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/50 ดาวน์โหลดเอกสาร
1130
10 ส.ค. 2550
288 ประกาศการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
1142
10 ส.ค. 2550
289 ประกาศการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
1102
10 ส.ค. 2550
290 ประกาศประชุมสภา อบต. ท่าศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/50 ดาวน์โหลดเอกสาร
1133
10 ส.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32