ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1091
21 ธ.ค. 2553
212 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1155
06 ต.ค. 2553
213 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1146
24 ก.ย. 2553
214 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1109
24 ก.ย. 2553
215 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.ท่าศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1170
10 ก.ย. 2553
216 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1249
26 มิ.ย. 2553
217 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าศาลา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1183
24 มิ.ย. 2553
218 ประกาศเรียกประชุม อบต.ท่าศาลา สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1131
21 มิ.ย. 2553
219 ประกาศรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1189
15 ก.พ. 2553
220 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1243
10 ก.พ. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32