ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมผู้ประกอบการตลาดเอกชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
226
18 ส.ค. 2564
12 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
16 ส.ค. 2564
13 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" ดาวน์โหลดเอกสาร
213
04 ส.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
205
29 ก.ค. 2564
15 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
190
29 ก.ค. 2564
16 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "นครเมืองพระ ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา" เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้งดเว้นการ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
15 ก.ค. 2564
17 ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
871
11 พ.ค. 2564
18 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมือประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
864
07 พ.ค. 2564
19 ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนทั่วไปให้ทราบว่าตลาดในเขตพื้นที่ อบต.ท่าศาลา จะดำเนินการปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
912
29 เม.ย. 2564
20 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ"พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2" ดาวน์โหลดเอกสาร
839
27 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32