ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาส เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัดติยราชนารี ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 ต.ค. 2562
2 ขอเชิญท่านเข้าร่วมการทำประชาพิจารย์ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลามาเป็นเทศบาลเมืองท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 12 ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ณ
4
16 ส.ค. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
43
11 มิ.ย. 2562
4 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 - 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
11 มิ.ย. 2562
5 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
20
11 มิ.ย. 2562
6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 มิ.ย. 2562
7 กำหนดการอบรมและรณรงค์การคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 พ.ค. 2562
8 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
24 ธ.ค. 2561
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
13 ธ.ค. 2561
10 ขอเชิญประชาชน ผู้รับบริการ ช่วยประเมินแบบสอบถามความโปร่งใสในอบต.ท่าศาลา
54
13 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28