ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมผู้ประกอบการตลาดเอกชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
60
18 ส.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
16 ส.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 ส.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
59
29 ก.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
61
29 ก.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "นครเมืองพระ ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา" เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้งดเว้นการ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
15 ก.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
757
11 พ.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมือประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
757
07 พ.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนทั่วไปให้ทราบว่าตลาดในเขตพื้นที่ อบต.ท่าศาลา จะดำเนินการปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
778
29 เม.ย. 2564
10 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ"พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2" ดาวน์โหลดเอกสาร
742
27 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30