ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สาและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R
  รายละเอียด :

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบเพลง 3 อาร์สา ซึ่งขับร้องโดย ติ๊ก ชีโร่ จากมูลนิธิการจัดการทรัพยกรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เพื่อใช้เป็นสื่อในการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด ดัดแยกขยะด้วยหลักการ 3R ไปยัง เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ

...โดยสามารถดาวน์โหลด MV เพลง 3อาร์สา ได้ ที่...

https://www.youtube.com/watch?v=ysBdQbQZXKw

https://www.youtube.com/watch?v=IoczP_STsB4

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 1150 คน