ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง
  รายละเอียด : จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารเรียน(ห้องน้ำ ห้องส้วม)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 788 คน