ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสะพานท่าสูง หมู่ที่ 4,13 ตำบลท่าศาลา
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสะพานท่าสูง หมู่ที่ 4,13 ตำบลท่าศาลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 796 คน