ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหวางหยิก หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหวางหยก หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 790 คน