ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดจ้างสำรวจข้อมูล ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  รายละเอียด : ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดจ้างสำรวจข้อมูล ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 788 คน