ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ซ่อมแซมถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกกรุงไทย-สามแยกคลองเคย(ช่วงที่2)
  รายละเอียด :

ซ่อมแซมถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกกรุงไทย-สามแยกคลองเคย (ช่วงที2)โดยทำขนาดกว้าง 12.30 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.04 เมตร พี้นที่ผิวจราจรถนน 2,435 ตารางเมตร


SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 837 คน