ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางซ่อมแซมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกกรุงไทย-สามแยกคลองเคย(ช่วงที่1)
  รายละเอียด : ซ่อมแซมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกกรุงไทย-สามแยกคลองเคย (ช่วงที่1)โดยขนาดกว้าง 12.30 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นผิวจราจรถนน 2,496 ตารางเมตร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 794 คน